Algemene voorwaarden

We willen verwijzen naar de Algemene Voorwaarden van Church of Intuitive Music (klik hier).  In het bijzonder willen we algemene voorwaarden met jullie overeenkomen voor de duur van dit project.

Levering en uitvoering:
We dragen er grote zorg voor dat ons product bij jullie online wordt afgeleverd. Mocht dat door een overmachtsituatie technisch niet tot stand komen, sta je in je recht om je geld terug te vragen en dat krijg je dan ook! Jij mag dan laten zien dat je inderdaad geen communicatie van ons hebt ontvangen. Laten we integer met elkaar omgaan.

Wij hebben een inspanningsverplichting rondom ons project. Wij doen dat naar beste inzicht en vermogen en je mag van ons verlangen dat we delen ons goed vakmanschap met je delen. We gaan echter geen resultaatsverplichting met elkaar aan en we garanderen je niets. We zien dat ook als jouw eigenaarschap en je verstaat natuurlijk precies wat we bedoelen.

Honorarium, prijs en betaling:
We vragen een vaste donatie van EUR 55 voor ons project. Dat betaal je aan de Church of Intuitive Music. Op onze website kun je lezen wat we daar verder mee doen en hoe we dat vormgeven. We verkopen ook tickets voor het live event van 21 juni 2021 a EUR 35.

Je betaalt voorafgaand aan het project. Aan het eind ervan krijg je van ons een crypto token dat je hebt geparticipeerd. Die gaat hopelijk een eigen leven leiden.

Overmacht:
In geval van overmacht schorten we ons product op en komen we samen overeen wanneer we later alsnog ons product gaan leveren.

Aansprakelijkheid:
Je kunt ons niet aansprakelijk stellen voor situaties van schade of verlies die jij meemaakt in je leven nadat je ons product hebt ‘geconsumeerd’. We houden jezelf daar aansprakelijk voor. We zijn wel beschikbaar om met je mee na te denken over hoe jij kunt vormgeven aan zo’n situatie. Stel dat je daarin gebruik maakt van de diensten van onze ‘onderaannemers’, kan het zijn dat je daar opnieuw een zakelijke en financiële transactie mee aangaat.

Annulering:
Wanneer wij ons project annuleren, betalen we je natuurlijk jouw donatie terug. Tenzij jij ons zo’n warm hart toedraagt, dat we het kunnen gebruiken om andere projecten te financieren. Denk dan aan het overbruggingsfonds waar je over hebt kunnen lezen op de website bij ons plan om een cryptomunt te ontwikkelen.

Beëindiging:
In het geval van een tussentijdse beëindiging van ons product vanuit onze zijde, anders dan een overmachtsituatie, betalen we jou de helft terug van wat jij ons hebt betaald. We dragen dan beiden voor de helft het verlies. Geef ons daar dan even de tijd voor om dat administratief uit te pluizen, maar maximaal 4 weken. Het kan zijn dat we zelf wat verwerkingstijd nodig hebben om te incasseren dat we for whatever reason moesten beëindigen voordat we weer aan het werk kunnen.

In het geval van jouw tussentijdse beëindiging van ons product, zijn we je geen restitutie verschuldigd.

Geschillen:
We houden niet per se van een geschil, maar als het dan toch komt, dan hopen we er van te leren. We zullen dan vragen of er partijen, die daarvoor geschikt zijn, willen bemiddelen in ons geschil. In het uiterste geval kunnen we met elkaar naar een rechter stappen, maar dat zouden wij zien als een verlies-verlies situatie. We hopen dat we elkaar al eerder hebben gevonden en hebben kunnen her-verbinden.